På gång i Gröndal

Pågående byggnadsprojekt i Gröndal

Kvarteret Rosteriet Liljeholmen

225 bostadsrätter

I hörnnet Liljeholmsvägen/Liljeholmsgränd.

Inflyttning 2016

Trekantens Terass

67 bostadsrätter

Längs Lövholmsvägen mittemot kolonilotter Charlottendal (flygbild).

Inflyttning 2016.

Bryggvägen

Ca 320 lägenheter

Kontorshuset vid vattnet, Aromatic och kanotklubbshuset rivet. Bortfraktning av schaktmassor pågår (20/3 2016). Förutom byggandet av lägenheter är det tänkt att en ny offentlig plats ska tillskapas vid
vattnet med bryggor och allmänna vistelseytor. Dessutom en ny allmän park i mitten av området.

 

Please reload

Pågående planarbeten för Gröndal

 

Liljeholmen 1:1, invid Trekanten

Skola

Bottenstocken 11, Gröndalsvägen

50 studentlägenheter

Lövholmen m.m, Liljeholmen

500 lägenheter

Please reload

Föreningens engagemang.