Verksamhetsberättelse 2015

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2015

 

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 30 mars haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Kjell Johansson (Sekr, vice ordf), Per-Erik Hägerström (Kassör), Ulla Björk, Göte Boström.

Arne Kriström var adjungerad till styrelsen.

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft fem  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontenuerlig avcheckning av aktuell information om byggärenden

 

Aktiviteter under perioden

 

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö. Exempel här är byggplanerna på Bryggvägen, Fågelsången, Lövholmsvägen och skolan vid sjön Trekanten.

Föreningens och dess medlemmar har upprepat protesterat mot att upphäva strandskyddet vid sjön Trekanten för att bygga en skola där och har tydligt visat myndigheterna att man inte driver igenom dåligt underbyggda projekt i Gröndal utan ett rejält motstånd.

Många överklaganden om skolbygget vid sjön Trekanten har lämnats till Stockholms stad, Länsstyrelsen och Mark-och miljödomstolen. Stockholms Naturskyddsförening

har biträtt via överklagande av detaljplanen och upphävandet av strandskyddet genom en imponerande skrivelse, uppbackad av representanterna Eva Lindberg och Anders Tranberg. Denna skrivelse har också sänts vidare till hundratals intressenter via e-post av flera aktivt engagerade invånare och medlemmar i Gröndals Intresseförening.

Länsstyrelsens beslut om skolbygget är också överklagat till Mark- och miljödomstolen av Kjell Johanssons skrivelse "Slå vakt om strandskyddet". Skrivelsen har också postats till de politiska partierna i stadshuset.

Från Intresseföreningen har också uppmärksammade artiklar i Mitti producerats av Kjell Johansson under temat "Fel att offra miljön för skola vid Trekanten". Per-Erik

Hägerström har protesterat till Länsstyrelsen med "Synpunkter kring detaljplanen för

skola vid Trekanten".

Budskapen bygger på Intresseföreningens upprop " Ja till skola, nej till platsen". Arne Kriström har bedrivit aktiva e-postaktioner om politikernas felsteg i skolprojektet.

Hela skolärendet ligger idag hos Mark-och miljööverdomstolen och kan gå ända till Högsta domstolen.

Förutom fokusen på skolbygget bevakar föreningen också planer för nya byggprojekt i närområdet. Exempelvis är hela Lövholmsprojektet högintressant att följa och bevaka.

Av särskilt intresse är också vad som kan ske i Vinterviken.

 

 

Foto: Kjell Johansson

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade den 31 december 117 medlemmar.

 

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2015 inklusive ekonomisk redovisning här