Föreningens syfte och ändamål. Verksamhetsplan 2016

 

Föreningens syfte och ändamål

 

Gröndals Intresseförening har bildats för att främja samverkan  i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Föreningens syfte är att bevaka de utvecklingsplaner som presenteras  av olika myndigheter och organisationer och är partipolitiskt obunden. Därtill ska föreningen formulera sina egna idéer och lyfta egna förslag från boende,  kontaktgrupper och organisationer i området om graden av exploatering och skydd av värdefulla grönområden som bidrar till att ge Gröndal dess allmänt uppskattade och omskrivna särart och charm. Föreningen ska också verka för att kommunikationer, parkeringar och andra trafikfrågor utvecklas i samklang med förtätningen av byggnationer i stadsdelen

Bygg gärna här men Bevara Gröndal Grönt.

Gröndals Intresseförening skall verka för en sund utveckling av stadsdelen i samklang med ökat behov av service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldreomsorg och låta stadsdelen växa men med stor hänsyn till den bebyggelse och grönska som finns. Vi  boende i  Gröndal kräver att få välja vilka av våra grönområden som är värda att satsa på och låta förtäta bebyggelsen på ett sådant sätt att vi kan bevara våra gröna lungor och respekten för strandskyddet.

 

Medlemskap, intressenter och samverkande parter

 

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag, kyrkan, butiker, restauranger, bostads- och hyresgästföreningar, pensionärsföreningar och inte minst  engagerade  boende. De som delar vår uppfattning och värdegrund och vill göra sin röst hörd är välkommen som medlem i Gröndals Intresseförening. Alla boende i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal. Intresseföreningen  ska  verka för att  framföra viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området, och också medvetandegöra hur de omfattande byggnationer som planeras i angränsande Lövholmen påverkar oss. Gröndals unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli viktiga som gröna lungor i den urbananpassade stenstaden.

 

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

 

Foto: Bengt Nilsson

 

Aktiviteter under det kommande året 2016

 

Föreningens aktiviteter under det kommande året baseras på föreningens syfte och ändamål, med fokus på bevakning av planprocesser och bostadsbyggande i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen där minst 20.000 nya bostäder ska byggas.  I denna bevakning ingår pågående byggnadsprojekt i Gröndal med Rosteriet i Liljeholmen (225 bostadsrätter), Trekantens Terrass vid Gröndalskyrkan (67 bostadsrätter),  och Bryggvägen vid Mälarstranden (320 lägenheter). Vi följer också de pågående planarbetena för Gröndal med Lövholmens-projektets bostadsbygge, studentlägenheterna vid  Bottenstocken 11 Gröndalsvägen samt givetvis skolan invid Trekanten ända tills det slutgiltiga beslutet är taget. 

Som grund gäller vårt syfte att bevaka och verka för en sund utveckling av vår stadsdel under mottot "Bevara Gröndal Grönt"

  1. Hårdbevaka byggplaner i Gröndal och angränsande områden med insikten om att myndigheterna kommer att underlätta för byggen i grönområden och i strandskyddade miljöer.

  2. Samverka med andra grupperingar som har samma mål som vi.

  3. Skapa bredare kunskap om vår förening genom ökad information, att synas och höras mer och genom en större medlems bas via värvningskampanjer. 
    I årsmötet bildades en projektgrupp med uppgift att föreslå lämpliga åtgärder och aktiviteter.