Föreningens fyra fokus

 

En arbetsordning

 

För att förverkliga föreningens övergripande målsättningar;

 

 • tar vi ställning till, för eller emot, externa planer (för det mesta kommunala utvecklingsplaner). 

 • tar vi initiativ till, planerar och driver egen verksamhet.

 

För att ge föreningens syn på hur en sund hållbar utveckling ska främjas, kategoriserar vi våra engagemang;

 

 • Fokus 1; Föreningen agerar själv; planerar, startar upp och driver egen verksamhet förenligt med den sunda, hållbara utvecklingen.

 • Fokus 2; Föreningen reagerar på externa planer som är förenliga med den sunda, hållbara utvecklingen

 • Fokus 3; Föreningen reagerar på externa planer som inte är förenliga med den sunda, hållbara utvecklingen.

 

Våra engagemang konkretiseras sedan i form av olika projekt. Motiven för föreningen ställningstagande för ett visst projekt i ett visst fokus framgår av projektbeskrivningen för varje projekt.  

 

 • Fokus 4 är ett uttryck för föreningens ambition att arbeta proaktivt.e. I’m a great place for you to tell a story and

 

 

 

 

 

Projektbeskrivning

 

 1. Vi startar och driver

  Plats för projekt

   

 2. Vi stöder

  Plats för projekt
   

 3. Vi säger nej till

  Skola vid Trekanten

   

 4. Vi synar

  Stadsutveckling Lövholmen