Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att värdefulla grönområden skyddas.

I fokus

Avgörande beslut om en eventuell skola vid Trekanten!

 

Torsdagen 11 december tar stadsbyggnadsnämnden slutgiltigt ställning till om det blir en skola eller inte.

 

 

Kontakta gärna politikerna i stadsbyggnadsnämnden för att motivera varför en skola inte bör byggas vid Trekanten. 

(kontaktuppgifter till politiker här

 

 

Till alla Medlemmar

 

Vi behöver din hjälp för att uppdatera vårt medlemsregister. Vi vore tacksamma om du återigen meddelar dina personuppgifter; namn, adress, telefon och email adress här.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

 

Vid stadsbyggnadsnämndens möte 15/1 togs ett beslut om att bygga skolan vid Trekanten.  Eftersom beslutet involverar ett upphävande av strandskyddet krävs även en ytterligare sanktionering av kommunfullmäktige vid ett kommande kommunfullmäktig möte.  

Aktuellt

Ny idrottshall 

 

Idrottsnämnden har beslutat satsa 20 miljoner på en ny idrottshall på Blommensbergs bollplan.

Gröndals Intresseförening

Foto: Bengt Nilsson

Gröndals Intresseförening

Foto: Kjell Johansson

Detaljplan; Skola vid Trekanten

 

Jämsides med planprocessens formella förlopp, fortsätter föreningens och andra gröndalares motstånd mot planen.

 

Läs mer

Aktiva projekt

Trekanten
Trekanten

Trekanten

Trekanten
Trekanten

Gröndals Intresseförening

Trekanten
Trekanten

Trekanten

Trekanten
Trekanten

Trekanten

1/6

Föreningens verksamhet tar sin utgångspunkt i stadgar och övergripande målsättningar och förverkligas huvudsakligen genom olika projekt.

Mars 2013-första kvartalet 2015

Please reload

Medlem

Länkar

Senaste aktivitet

Please reload