Så vill vi värna Gröndal

JUST NU

Foto: Bengt Nilsson

 

PROJEKTBESKRIVNINGAR

 

 1. Vi startar och driver
   
    Plats för projekt
   

 2. Vi stöder

    Plats för projekt
   

 3. Vi säger nej till
   
    Skola vid Trekanten
   

 4. Vi synar
   
    Stadsutveckling Lövholmen
   

Engagera dig

 

 

Övergripande målsättningar för Gröndals Intresseförening

 

1. Att verka för en sund, långsiktigt hållbar utveckling av Gröndal, där exploatering, utbyggnad av bostäder och service, ska bringas i samklang med bevarandet av värdefulla grönområden.

För att åstadkomma detta ska, bland annat, utvecklingsplaner för Gröndal och Lövholmen bevakas och medvetandegöras.

 

2. Att bedriva verksamheten utifrån en lokalt präglad demokratisk grundsyn. Lokal samverkan och engagemang från såväl intresseföreningen som från andra lokala aktörer och boende ska lyftas fram.1

 

3. Att verka i en anda och enligt en värdegrund som utgår från övertygelsen om de blå och gröna värdenas välgörande och avgörande inverkan på oss människor.a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.