Verksamhetsplan 2014

 

Verksamhetsplan 2014

 

Föreningens aktiviteter under det kommande året baseras på föreningens syfte och ändamål, med fokus på bevakning av planprocesser och bostadsbyggande i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen där över 20.000 nya bostäder planeras att byggas.

I denna bevakning ingår att vara lyhörd på nya markanvisningar i området och vara uppdaterad på den nya översiktsplanens revidering där grönområden ska skyddas mer.

Föreningen ska fortsätta agera med aktiviteter kring det planerade skolprojektet vid sjön Trekanten.

Föreningen ska också samverka med grupperingar i området som har samma värderingar och mål som vi. Detta gäller såväl föreningar som organisationer.

Vi ska agera målmedvetet för att utveckla föreningen genom medlemsrekryteringsaktioner och därmed växa till att bli ett betydande forum för att bevaka utvecklingen av Gröndal med omnejd.

Foto: Bengt Nilsson