Föreningens syfte och ändamål. Verksamhetsplan 2019

 

Föreningens syfte och ändamål

 

Gröndals Intresseförening har bildats för att främja samverkan  i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Föreningens syfte är att bevaka de utvecklingsplaner som presenteras  av olika myndigheter och organisationer. Därtill ska föreningen formulera sina egna idéer och lyfta egna förslag från boende,  kontaktgrupper och organisationer i området om graden av exploatering och skydd av värdefulla grönområden som bidrar till att ge Gröndal dess allmänt uppskattade och omskrivna särart och charm.

Bygg gärna här men Bevara Gröndal Grönt.

Gröndals Intresseförening skall verka för en sund utveckling av stadsdelen i samklang med ökat behov av service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldreomsorg och låta stadsdelen växa men med stor hänsyn till den bebyggelse och grönska som finns. Vi  boende i  Gröndal kräver att få välja vilka av våra grönområden som är värda att satsa på och låta förtäta bebyggelsen på ett sådant sätt att vi kan bevara våra gröna lungor.

Medlemskap, intressenter och samverkande parter

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag, kyrkan, butiker, restauranger, bostads- och hyresgästföreningar, pensionärsföreningar och inte minst  engagerade  boende. De som delar vår uppfattning och värdegrund välkomna som medlemmar i Gröndals Intresseförening. Alla som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal. Intresseföreningen  ska  verka för att  framföra viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området, men också medvetandegöra hur de omfattande byggnationer som planeras i angränsande Lövholmen påverkar Gröndal. Gröndals unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli viktiga som grön lunga i den planerade urbananpassade stenstaden.

Medlemsavgiften per år: 100 kr

 

Foto: Bengt Nilsson

 

Aktiviteter under det kommande året 2019

 

Föreningens aktiviteter under det kommande året baseras på föreningens syfte och ändamål, med fokus på bevakning av planprocesser och bostadsbyggande i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen där minst 20.000 nya bostäder ska byggas. 

Vi följer kontinuerligt de pågående planarbetena för Gröndal och Lövholmens-projektets omfattande bostadsbyggen och studentlägenheterna vid Gröndalsvägen. Vi kommer också fortsättningsvis att följa planerna på tillbyggnaderna på Nybohovs- och Gröndalsskolan och nya skolbyggnader i området - speciellt i Lövholmen.

Vi är ständigt beredda att reagera på den stadsplanering som inte upprätthåller den nödvändiga balansen mellan bostadsbestånd, trafikinfrastruktur och nödvändig service. Riktlinjer i översiktsplaner, områdesplaner och respekt för lagar i PBL och MB måste vara utgångspunkten för alla förändringar.

Med stort intresse ska vi bevaka byggplanerna runt Trekanten och i Vinterviken, i takt med att myndigheterna underlättar för byggen i strandskyddade miljöer och försvårar möjligheterna för invånarna att ifrågasätta föreslagna detaljplaner.

Föreningen ska också samverka med grupperingar i området som har samma värderingar och mål som vi. Detta gäller såväl föreningar som organisationer.

Som grund gäller vårt syfte att bevaka och verka för en sund utveckling av vår stadsdel under mottot "Bevara Gröndal Grönt".

Under året ska vi fokusera på:

  • att hårdbevaka byggplaner i Gröndal och angränsande områden med insikten om att myndigheterna kommer att underlätta för byggen i grönområden och i strandskyddade miljöer.

  • att bevaka och agera på hur myndigheterna har tänkt sig utveckla kommunikationerna i området, speciellt på Gröndals- och Lövkolmsvägen.

  • att agera för att utveckla nyttjandet av de viktigaste grönområdena i vårt område, speciellt fokus på Trekantsparken. Uppmuntra till medborgarförslag.  

  • att samverka med andra grupperingar som har samma mål som vi. Exempelvis Naturskyddsföreningen, Bättre stadsdel Liljeholmen-Gröndal, Ny Grön Stad och Företagarföreningen. 

  • att skapa bredare kunskap om vår förening genom ökad information, att synas och höras mer och öka medlemsbasen via värvningsaktioner. Få in fler medlemsavgifter. 

Vi ska agera målmedvetet för att utveckla föreningen genom medlemsvärvningar och därmed växa till att bli ett betydande forum för att bevaka utvecklingen av Gröndal med omnejd. 

Utveckla och använda facebook som media.

 

 

 

Adress

Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

Plusgiro

68 26 80 - 4

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now