top of page

Externa planer som berör för Gröndal

Liljeholmen 1:1 inom fastigheten Stubinen 2. Liljeholmens centrum.

Exploatören Citycon avser att överdäcka tunnelbaneschaktet och sammanlagt bygga ca 120 bostäder samt 60 000 m2 kontor, handel, centrum, vård, förskola, hotell, långtidsboende.

Liljeholmen.jpg
Program för Södertäljevägen m.m, Liljeholmen

Syftet med programmet är att slå fast mål och utgångspunkter för den fortsatta planeringen av omvandlingen av Södertäljevägen från dagens väglandskap till en stadsgata kantad av bebyggelse och en del av en sammankopplad stadsbebyggelse kring Liljeholmen.

Södertäljevägen.jpg
Program för Nyboda

Programet syftar till utveckla området kring Nydoda trafikplats till en mer integrerad stadsmiljö där kopplingarna mellan Midsommarkransen, Liljeholmen och Årstaberg stärks.

Program Nyboda.jpg
bottom of page