top of page

Gröndals Intresseförening

Om oss

 

I Gröndal finns en lång tradition av engagemang i miljöfrågor. 1953 efterfrågades en fridlysning av Trekanten med omgivande grönområden av arkitekten Olle Enqvist och borgarrådet Gösta Wennström. 1969 bildades en av Stockholms första aktionsgrupper i miljöfrågor;"Rädda Trekanten". Efter en lång period av lugn riktas nu återigen ett exploateringstryck mot stadsdelen. 

I maj 2013 bildades Gröndals Intresseförening för att verka för en sund utveckling av stadsdelen. Det ökade behovet av bostäder, service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldreomsorg menar föreningen ska tillgodoses i samklang med att en stor hänsyn visas till den bebyggelse och grönska som idag ger Gröndal dess allmänt uppskattade och omskrivna särart och charm.

 

I

 

Foto: Bengt Nilsson

bottom of page