Medlem

 

Gröndal och framtiden för oss som bor här

 

Stenstadens lungor är grönområden, parker och promenadstråk där invånarna "laddar batterierna" och söker kontakt med moder Natur. Här i vår vackra stad finns exempelvis Östermalm med Djurgården som ingen vettig politiker skulle drömma om att exploatera för bostäder. Gröndal är också ett område som hittills i stort sett klarat sig från exploatering tack vare medborgarnas vaksamhet och intresse. Som exempel kan nämnas byalaget långa kamp för att rädda Trekanten, Sannadalsparken och Gröndals bollplan från bebyggelse. Men stenstaden kryper allt närmare vår idylliska förort. Lövholmen, vårt närområde i öster, står i tur att urbaniseras.

 

Medlemskap, intressenter och samverkande parter

 

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag och inte minst engagerade boende. Du som delar vår uppfattning och värdegrund och vill göra din röst hörd är välkommen som medlem i Gröndals Intresseförening. Intresseföreningen ska verka för att framföra viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området. Naturligtvis är vi inte emot förändringar. Vi lider definitivt inte av "bygg gärna, men inte här"-syndromet. Men en utgångspunkt vid kommande förtätningar av Gröndal är att dess unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli viktiga som gröna lungor i den planerade urbananpassade stenstaden!

 

 

 

Fotoarkivet 2014

Länkar

Så blir du medlem:

 

Sätt in medlemsavgiften 100:- på Gröndals Intresseförenings konto, plusgiro 682680-4.

Märk inbetalningen med namn och ärende.

Medlemsavgiften är 100:-. Tillkommande familjemedlemmar betalar 50:-, företag 200:-. 

Skriv gärna din e-mail adress så bekräftar vi ditt medlemsskap.

 

Verksamhet 2014 i sammanfattning

Please reload