top of page

Medlem

 

Gröndal och framtiden för oss som bor här

 

Stenstadens lungor är grönområden, parker och promenadstråk där invånarna "laddar batterierna" och söker kontakt med moder Natur. Här i vår vackra stad finns exempelvis Östermalm med Djurgården som ingen vettig politiker skulle drömma om att exploatera för bostäder. Gröndal är också ett område som hittills i stort sett klarat sig från exploatering tack vare medborgarnas vaksamhet och intresse. Som exempel kan nämnas byalaget långa kamp för att rädda Trekanten, Sannadalsparken och Gröndals bollplan från bebyggelse. Men stenstaden kryper allt närmare vår idylliska förort. Lövholmen, vårt närområde i öster, står i tur att urbaniseras.

 

Medlemskap, intressenter och samverkande parter

 

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag och inte minst engagerade boende. Du som delar vår uppfattning och värdegrund och vill göra din röst hörd är välkommen som medlem i Gröndals Intresseförening. Intresseföreningen ska verka för att framföra viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området. Naturligtvis är vi inte emot förändringar. Vi lider definitivt inte av "bygg gärna, men inte här"-syndromet. Men en utgångspunkt vid kommande förtätningar av Gröndal är att dess unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli viktiga som gröna lungor i den planerade urbananpassade stenstaden!

 

 

 

Gröndal - ett bildspel

Gröndal - ett bildspel 2.png

Så blir du medlem:

 

Sätt in medlemsavgiften 100:- på Gröndals Intresseförenings konto, plusgiro 682680-4.

Märk inbetalningen med namn och ärende.

Medlemsavgiften är 100:-. Tillkommande familjemedlemmar betalar 50:-, företag 200:-. 

Skriv gärna din e-mail adress så bekräftar vi ditt medlemsskap.

 

Länkar

Urval ur dokumentarkivet

2011-11-26

Synpunkter i samrådet för detaljplanen för områden vid Bryggvägen och Gröndalsvägen, del av fastigheten Gröndal 1:1 m fl i stadsdelen Gröndal i Stockholm- Dp 2008-06143-54 (sid 20).

2013-11-11

Synpunkter i samrådet för detaljplanen för Liljeholmen 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Dp 2012-14741. Byggandet av en skola (sid 34).

2014-05-17

Föreningen deltar i en manifestation för Stockholms kulturella och grönblå värden på Sergels torg.

2014-10-28

Synpunkter i samrådet för detaljplanen för Liljeholmen 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Dp 2012-14741. Byggandet av skola - omarbetat förslag

2016-10-13

Synpunkter Liljeholmsbadet

2017-01-10

Synpunkter i samrådet för den nya översiktsplanen för Stockholm. Synpunkterna inriktade på de konsekvenser det nya planförslagets skulle få för skyddet av stränder och för Gröndals miljövärden.

2018-05-29

Synpunkter i det tidiga samrådet för Lövholmen 12 m fl i stadsdelen Liljeholmen DP 2017-13571. Etablerandet av en stadsdel. 

2020-11-26

Synpunkter till kommunfullmäktige inför beslutet om detaljplanen för Marievik Dp 2010-14465. Föreningen samverkade här med BUMS; Barnens

utemiljö i staden.

2021-03-07

Synpunkter i samrådet för detaljplanen för del av Liljeholmen 1:1 vid kv. Stubinen vid Liljeholmens centrum Dp 2018-14857. Etablerandet av ett centrum. 

bottom of page