Verksamhetsberättelse 2018

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2018

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 22 maj haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Erik Moström (Sekr), Per-Erik Hägerström (Kassör), Göte Boström (vice ordf)

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft två  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontenuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

 

Aktiviteter under perioden

 

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö. 

Föreningen bevakade planer för nya byggprojekt i närområdet. Det framtida Lövholmenprojektet är givetvis högintressant att följa, bevaka och ha synpunkter på. Även då kopplingen till Trekantsparken och upprustningen av denna.

Av särskilt intresse är också vad som kan ske i Vinterviken.

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade den 31 december 100 medlemmar.

 

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2018 inklusive ekonomisk redovisning här 

Foto: Kjell Johansson

Adress

Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

Plusgiro

68 26 80 - 4

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now