top of page

Verksamhetsberättelse 2021

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2021

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 23 september haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Anders Idberg (Vice ordf),
Per-Erik Hägerström (Kassör)
, Karin Hagy (sekreterare), Monika Idberg

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft fyra  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

Aktiviteter under perioden

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av långsiktig övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärda natur- och kulturvärden och miljö. 

Föreningen bevakade planer för byggprojekt i närområdet. Under 2021 har föreningen framfört synpunkter när två samråd genomförts; detaljplanen för handel och bostäder vid del av Liljeholmen 1:1 och detaljplanen för bostäder vid Bottenstocken 8, Gröndalsvägen. 

Dessutom har ett nytt detaljplanearbete inletts där en mer omfattande exploatering av ett grönområde mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen planeras. Samråd kommer att hållas i början av 2023.
Det redan inledda planarbetet för en ny stadsdel på Lövholmen har fortskridit. Tillsammans med andra föreningar överklagade Gröndals Intresseföreningen ett beslut om att riva Nitrolackfabriken. Rivningen stoppades, framförallt genom ett gediget arbete utfört av Hägerstens hembygdsförening. I samband med överklagandeprocessen tillerkände Mark- och miljödomstolen Gröndals Intresseförening en generell överklaganderätt avseende såväl miljö- som kulturmiljöärenden.

Föreningens ekonomi

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2021 inklusive ekonomisk redovisning här

Foto: Kjell Johansson

bottom of page