top of page

Verksamhetsberättelse 2023

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2023

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 10 maj haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Anders Idberg (vice Ordf),
Per-Erik Hägerström (Kassör), Karin
Hagy (Sekreterare) och Monika Idberg (ledamot)

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft tio protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

Aktiviteter under perioden

De projekt som föreningen aktiverat sig kring är när en otillräcklig helhetssyn och långsiktighet i planeringen riskerar skyddsvärda natur-, kultur- och kulturmiljövärden och Gröndals grönområden.
Under verksamhetsåret har föreningen ägnat uppmärksamhet åt följande detaljplaner

  • Detaljplan för del av Stapelbädden 8 och Gröndal 1:1 vid Fregattvägen och Gröndalsvägen

  • Detaljplan för exploatering av industriområdet Lövholmen

  • Detaljplan för del av Gröndal 1:1 vid korsningen Gröndalsvägen-Ekensbergsvägen och Ekensbergsvägen

Föreningen har under året bevakat planer för byggprojekt i närområdet. Den bevakningen har regelbundet uppdaterats på föreningens hemsida.

Föreningens ekonomi

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Läs hela verksamhetsberättelsen 2023 inklusive ekonomisk redovisning här

Foto: Kjell Johansson

bottom of page