Verksamhetsberättelse 2019

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2019

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 29 maj haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Erik Moström (Vice ordf och Sekr), Per-Erik Hägerström (Kassör), Anders Idberg, Monika Idberg

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft fyra  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

Aktiviteter under perioden

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö. 

Föreningen bevakade planer för nya byggprojekt i närområdet. Det framtida Lövholmenprojektet är givetvis högintressant att följa, bevaka och ha synpunkter på. Även då kopplingen till Trekantsparken och upprustningen av denna.

Inget nytt detaljplanearbete för Gröndal har kunnat konstaterats under 2019.

Under året deltog föreningen i Trekantens dag.

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade den 31 december 100 medlemmar.

 

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2019 inklusive ekonomisk redovisning här 

Foto: Kjell Johansson