På gång i Gröndal

Pågående planarbeten för Gröndal

 

Bottenstocken 8 Gröndalsvägen

2020-05-28 Ett flerbostadshus inrymmande 50 lägenheter.

Enligt stadsbyggnadskontoret kommer denna förändrade detaljplan att bidra till Översiktsplanens mål att stärka Gröndalsvägens kvaliteter som stadsrum. 

Samråd planeras till det tredje kvartalet 2020.

 

Startpromemoria

Please reload

Pågående byggnadsprojekt i Gröndal