top of page

Pågående planarbeten i Gröndal

150 lägenheter mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen

2021-12-08. Ett stort park- och grönområde är planerat att tas i anspråk för att bygga 150 lägenheter.

Den norra delen av planområdet föreslås att markanvisas till SKB i exploateringsnämnden i december 2021. Resterande del av planområdet markanvisas senare under 2022.
Ett samråd är planerat att äga rum tredje kvartalet 2024.

150 bostäder Gröndalsvägen.jpg
bottom of page