På gång i Gröndal

Pågående planarbeten för Gröndal

 

Bottenstocken 8 Gröndalsvägen

2020-05-28 Ett flerbostadshus inrymmande 50 lägenheter.

Enligt stadsbyggnadskontoret kommer denna förändrade detaljplan att bidra till Översiktsplanens mål att stärka Gröndalsvägens kvaliteter som stadsrum. 

Samråd planeras till det tredje kvartalet 2020.

 

Startpromemoria

Please reload

Pågående byggnadsprojekt i Gröndal

Adress

Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

Plusgiro

68 26 80 - 4

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now