På gång i Gröndal

Pågående byggnadsprojekt i Gröndal

Bottenstocken Gröndalsvägen

80 studentlägenheter

Tre bostadshus med totalt ca 80 studentlägenheter. De tre bostadshusen kommer att byggas som punkthus/ stadsvillor i fyra våningar och placeras mot Gröndalsvägen på den plats där det tidigare stod två tillfälligt uppförda bostadspaviljonger. Tre befintliga bostadshus från 40-talet skyddas för att bevara dess kulturhistoriska värden I förslaget redovisas även en ny park.     here

Please reload

Pågående planarbeten för Gröndal

 

Bottenstocken 8 Gröndalsvägen

2020-05-28 Ett flerbostadshus inrymmande 50 lägenheter.

Enligt stadsbyggnadskontoret kommer denna förändrade detaljplan att bidra till Översiktsplanens mål att stärka Gröndalsvägens kvaliteter som stadsrum. 

Samråd planeras till det tredje kvartalet 2020.

 

Startpromemoria

Please reload

Adress

Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

Plusgiro

68 26 80 - 4

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now