Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att värdefulla grönområden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2021

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

28 maj 2020

Ny detaljplan

för bostäder vid Gröndalsvägen

27 augusti 2020

Tyck till om naturen kring Trekanten i Stockholm stad dialogen fram till den 14 september

Inbjudan till årsmöte 

Torsdag 23/9 2021 18.00.

Gröndals Intresseförening.

I lokal Varvseken med avstånd mellan stolarna för ett Corona säkert möte.

Inbjudan och verksamhetsberättelse.

17 september 2021

Gröndals Intresseförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken

14 oktober 2021.

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

25 november 2021

Fackeltåg för Lövholmen 

27 november 16.00