top of page

Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att
värdefulla grönområden och viktiga kulturella värden skyddas.

Aktiviteter  2021 - 2024

1 april

2024

Inbjudan till Gröndals Intresseförenings årsmöte torsdagen 18 april 2024 kl 19.00 i lokal Varvseken Gröndalsvägen 190

Välkomna!

Verksamhetsberättelse 2023

17 mars

2024

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

Nytt; Program Södertäljevägen sätts på paus

Nytt; Samrådsredogörelse Lövholmen

14 februari 2024

Ekensbergsskolan räddas från att läggas ner! 

meddelar Mitt I

Utbildningsnämnden beslut § 6

06 december 2023

Startpromemoria för 100 lägenheter vid Gröndal 1:1, Ekensbergsvägen 116 och Stapelbädden 8, Gröndalsvägen 158 samt inriktningsbeslut för markanvisning för 50 av dessa lägenheter.

23 oktober 2023

Gröndal Intresseförenings synpunkter på planförslag Lövholmen.

07 september 2023

Tyck till i nytt samråd för Lövholmen.

5/9 - 16/10 2023

07 september 2023

11 juni 2023

Hägerstensuppropet. Manifest mot byggplaner i Hägersten 13 juni 19.00 vid Telefonplan.

20 april 2023

dda Fågelsångsberget

Grupp som värnar den viktiga naturen mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen!

17 september 2021

07 april 2021

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

bottom of page