top of page

Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att
värdefulla grönområden och viktiga kulturella värden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2023

20 april 2023

dda Fågelsångsberget

Grupp som värnar den viktiga naturen mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen!

Nt

17 september 2021

Gröndals Intresseförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

3 november 2023

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

23 oktober 2023

Gröndal Intresseförenings synpunkter på planförslag Lövholmen.

7 september 2023

Tyck till i nytt samråd för Lövholmen.

5/9 - 16/10 2023

7 september 2023

Föreläsning om Fågelsångsberget - en gammal kultur från bronsåldern. 

28/9 18.20 i Varvseken Ekensbergsvägen 190

11 juni 2023

Hägerstensuppropet. Manifest mot byggplaner i Hägersten 13 juni 19.00 vid Telefonplan. 

bottom of page