Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att värdefulla grönområden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2021

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

28 maj 2020

Ny detaljplan

för bostäder vid Gröndalsvägen

27 augusti 2020

Tyck till om naturen kring Trekanten i Stockholm stad dialogen fram till den 14 september

Inbjudan till årsmöte 

Torsdag 23/9 2021 18.00.

Gröndals Intresseförening.

I lokal Varvseken med avstånd mellan stolarna för ett Corona säkert möte.

Inbjudan och verksamhetsberättelse.

17/9 2021

Gröndals Intresseförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken

14/10 2021.

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal