Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att
värdefulla grönområden och viktiga kulturella värden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2021 - 2022

17 september 2021

Gröndals Intresseförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

28 maj 2020

Detaljplan för bostäder vid Gröndalsvägen Bottenstocken 8

26 september 2022.

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

13 juni 2022 19.00.

Inbjudan till årsmöte

Gröndals Intresseförening.

Inbjudan och föredragningslista 

Verksamhetsberättelse