Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att värdefulla grönområden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2020 - 2021

28 maj 2020

Ny detaljplan

för bostäder vid Gröndalsvägen

Inbjudan till årsmöte 

Måndag 28/9 2020 18.00.

Gröndals Intresseförening

I lokal Varvseken med avstånd mellan stolarna för ett Corona säkert möte.

Inbjudan och verksamhetsberättelse

27 augusti 2020

Tyck till om naturen kring Trekanten i Stockholm stad dialogen fram till den 14 september

15 juli 2021.

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum