top of page

Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att
värdefulla grönområden och viktiga kulturella värden skyddas.

Aktiviteter  2021 - 2024

30 juni

2024

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

30 juni

2024

Gång- och cykelåtgärder på Lövholmsvägen mellan Blommensbergsvägen och Gröndalsvägen. Bedömd byggstart våren 2026.

Planbeskrivning.

Meddela dina synpunkter till trafikkontoret 

24 maj

2024

Arbetstunnel i samband med byggnation av

T-bana Fridhemsplan - Älvsjö. Kommer att ta del av Trekantsparken i anspråk under 9 år

Intresseföreningens inlaga i samråd

Namninsamling "Rädda Trekantsparken"

14 februari 2024

Ekensbergsskolan räddas från att läggas ner! 

Mitt I

Utbildningsnämnden beslut § 6

06 december 2023

100 lägenheter vid Ekensbergsvägen 116 (Gröndal 1:1) och Gröndalsvägen 158 (Stapelbädden 8)

Startpromemoria för 100 lägenheter  

Inriktningsbeslut för markanvisning för 50    av dessa lägenheter.

23 oktober 2023

Gröndal Intresseförenings synpunkter på planförslag Lövholmen.

07 september 2023

Tyck till i nytt samråd för Lövholmen.

5/9 - 16/10 2023

07 september 2023

11 juni 2023

Hägerstensuppropet. Manifest mot byggplaner i Hägersten 13 juni 19.00 vid Telefonplan.

20 april 2023

Rädda Fågelsångsberget

Grupp som värnar den viktiga naturen mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen!

17 september 2021

07 april 2021

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

bottom of page