Välkommen till Gröndals Intresseförening

 

Gröndals Intresseförening är en ideell förening som bildats för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Utgångspunkten för detta är att vi vill se en sund, långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelen, där ett ökat behov av bostäder och service ska tillgodoses i samklang med att
värdefulla grönområden och viktiga kulturella värden skyddas.

Tidigare 

aktiviteter

2021 - 2022

Inbjudan till årsmöte 

Torsdag 23/9 2021 18.00.

Gröndals Intresseförening.

Inbjudan och verksamhetsberättelse.

7 april 2021.

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen vid Liljeholmens centrum

28 maj 2020

Ny detaljplan

för bostäder vid Gröndalsvägen

8 december 2021

Ny detaljplan för bostäder. Ett stort grön- och parkområde mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen ska exploateras.

9 april 2022.

Uppdatering av pågående byggnadsprojekt och planarbeten i Gröndal

25 november 2021

Fackeltåg för Lövholmen 

27 november 16.00

17 september 2021

Gröndals Intresseförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken